Електронний курс "Колоїдна хімія" для студентів спеціальностей 014.06 Середня освіта (Хімія) та 014.05 Середня освіта "Біологія"

Метою курсу є вивчення теоретичних основ і законів сучасної колоїдної хімії та фізико-хімії поверхневих явищ, та набуття навичок проведення експериментальних досліджень властивостей дисперсних систем та міжфазних поверхонь.

Ключові слова: дисперсні системи, колоїди, міцела, коагуляція, седиментація, електрокінетичні явища.