Електронний курс "Загальна хімія" для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)

Метою курсу є формування системи знань про речовину і хімічну реакцію в світлі уявлень про періодичні зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук , будову речовини, напрямок перебігу та швидкість хімічних процесів.

Ключові слова: закони хімії, будова атома, періодичний закон, хімічний зв'язок, термохімія, кінетика, хімічна рівновага, розчини, електроліти, комплексні сполуки, окисно-відновні реакції.