Викладач:   Барановський Віталій Сергійович  - кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач:   Тулайдан Галина Миколаївна  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 

Метою курсу є формування системи знань про речовину і хімічну реакцію в світлі уявлень про періодичні зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук , будову речовини, напрямок перебігу та швидкість хімічних процесів.

Ключові слова: закони хімії, будова атома, періодичний закон, хімічний зв'язок, термохімія, кінетика, хімічна рівновага, розчини, електроліти, комплексні сполуки, окисно-відновні реакції.