Електронний курс "Загальна хімія" 

для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин

Метою курсу є формування системи знань про речовину і хімічну реакцію в світлі уявлень про періодичні зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук , будову речовини, напрямок перебігу та швидкість хімічних процесів.

Ключові слова: закони хімії, будова атома, періодичний закон, хімічний зв'язок, термохімія, кінетика, хімічна рівновага, розчини, електроліти, комплексні сполуки, окисно-відновні реакції.