Викладач:   Тулайдан Галина Миколаївна  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин) 
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин) 

Метою курсу є формування системи знань про речовину і хімічну реакцію в світлі уявлень про періодичні зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук , будову речовини, напрямок перебігу та швидкість хімічних процесів.

Ключові слова: закони хімії, будова атома, періодичний закон, хімічний зв'язок, термохімія, кінетика, хімічна рівновага, розчини, електроліти, комплексні сполуки, окисно-відновні реакції.