Викладач: Столяр Оксана Борисівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

 Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин) 

Мета — забезпечити фундаментальні знання про молекулярні основи процесів життєдіяльності.

Ключові слова:  біополімери, хімічні реакції, просторова структура, біокаталіз, моделювання