Викладач: Столяр Оксана Борисівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

 Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 

Мета — забезпечити фундаментальні знання про молекулярні основи процесів життєдіяльності.

Ключові слова: біохімія, біополімери, метаболізм