Навчальна дисципліна "Аналітична хімія" призначена для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 2 курс навчання.

Метою навчальної дисципліни  є поглибити і розширити основні теоретичні хімічні поняття, практичні уміння і навички, одержані студентами в курсі загальної і неорганічної хімії. Сформувати теоретичні уявлення про хімічні та інструментальні методи аналізу хімічних сполук, речовин і матеріалів та навички практичного застосування цих методів..

Ключові слова: якісний аналіз, кількісний аналіз, аналітична реакція, катіони, аніони, гравіметрія, титриметрія, фізико-хімічні методи аналізу.