Навчальна дисципліна "Аналітична хімія" призначена для студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія), 2 курс навчання.

Метою навчальної дисципліни є  закріпити, поглибити і розширити основні теоретичні поняття, практичні уміння і навички, одержані студентами в курсі загальної і неорганічної хімії. Сформувати теоретичні уявлення про хімічні методи аналізу та забезпечити необхідну підготовку для активного сприйняття практикуму з біологічних дисциплін.

Ключові слова: якісний аналіз, кількісний аналіз, аналітична реакція, катіони, аніони, гравіметрія, титриметрія, фізико-хімічні методи аналізу.