Електронний курс «Вступ до педагогічної професії» призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу спеціальності «Українська мова і література». У курсі розглядаються соціальна значимість педагогічної професії, перспективи і шляхи оволодіння учительською діяльністю; проводиться ознайомлення студентів із особливостями, змістом професійної діяльності і спілкування, вимогами до особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; розкриття структури і організації навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості,професійно-ціннісних орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту.

Ключові слова: учитель, професійна діяльність педагога, професійно-педагогічне спілкування, самостійна робота студента, культура навчальної праці, професійне самовиховання.