Навчальна дисципліна "Хімія комплексних сполук" призначена для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 3 курс навчання.

Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія комплексних сполук” є поглибити  та розширити у студентів знання з координаційної хімії.

Ключові слова: комплексні сполуки, центральний атом, ліганди, хімічний зв'язок, зовнішня сфера, внутрішня сфера.