Викладач: Курант Володимир Зіновійович - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Мета:

Ключові слова;