Викладач:  Чеболда Ігор Юрійович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 103 Науки про Землю "Гідрологія"


Мета

Ключові слова: тежноекологія