Викладач:  Жирська Галина Ярославівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Викладач:  Барна Любов Степанівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)


Мета:

Ключові слова: Еколого-натуралістична діяльність школярів, позакласна та позаурочна робота з біології