Викладач: Галина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета: вивчення закономірностей виникнення, існування і розвитку антропоекологічних систем, які являють собою товариство людей, що знаходяться у динамічному зв’язку із середовищем існування і задовольняє завдяки цьому свої потреби.

Ключові слова: вібрація, електричне і магнітне випромінювання,  іонізуюча радіація, експозиційна, поглинаюча, еквівалентна, радіонукліди, гостра і хронічна променеві хвороби, кисневий ефект, дія малих доз іонізуючого випромінювання. віддалені та генетичні наслідки променевих уражень, консерванти, емульгатори, онкологічні захворювання, канцерогени.