Викладач: Волошин Олена Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.06 Середня освіта (Хімія)

  Мета курсу: вивчення закономірностей підтримання фізіологічних параметрів процесів життєдіяльності, дослідження механізмів регуляції й авторегуляції внутрішнього середовища організму.

  Ключові слова: гомеостаз, механізми гомеостазу, внутрішнє середовище організму, гомеостатичні критерії, внутрішньоклітинний гомеостаз, тканинний гомеостаз, нервово-гуморальна регуляція гомеостазу.