Викладач: Лісова Наталія Олегівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  101 Екологія.

Мета: У курсі розглядаються основні екологічні проблеми світу, України та її регіонів.

Ключові слова: глобальні екологічні проблеми, джерела забруднення довкілля, причини екологічної кризи, наслідки екологічної кризи, екологічні проблеми.