Викладач: Оксана Ігорівна Боднар - доктор біологічних наук, доцент загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюк

Викладач: Волошин Олена Сергіївна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Чень Ірина Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Гуменюк Галина Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка


 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія)

Вікова фізіологія та шкільна гігієна - нормативна навчальна дисципліна для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія, Біологія).

Мета курсу: сформувати у студентів знання про особливості функціонування організму дитини в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і зміцнення здоров’я школярів.

Ключові слова: вікова періодизація, ріст і розвиток організму, функціональний стан, фізичний розвиток, групи здоров’я, гігієнічні вимоги, режим дня учня.