Викладач: Оксана Ігорівна Боднар - доктор біологічних наук, доцент загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюк

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета: 

Електронний курс призначений для формування у студентів біофізичного мислення, уявлення та розуміння біофізичної сутності організації і функціонування біологічних об'єктів на всіх структурно-функціональних рівнях (від молекулярного до біосферного) організації живої матерії.

Ключові слова: