ВикладачНадія Михайлівна Дробик - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

ВикладачГалина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - доктор біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Мета курсу: формування теоретичних, практичних засад і принципів, спрямованих на визначення основних біотехнологічних напрямків використання властивостей мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і тварин для задоволення потреб людини. Завдання: вивчення основних розділів біотехнології та генної інженерії, методів, принципів і прийомів досліджень; ознайомлення з сучасними досягненнями, галузями їх застосування; проблемами та перспективами біотехнологічної науки.

Ключові слова: генетична інженерія, клітинна інженерія, культивування in vitro, in vivo, гібридома, культура клітин, тканин та органів, трансгенні організми, соматичні гібриди, живильне середовище, регулятори росту, кріоконсервування.