Викладач:  Новицька Світлана Романівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  101 Екологія, 

Мета: формування системи знань про передумови виникнення й історію розвитку рекреаційної екології та екотуризму, концепцію сталого розвитку сучасного екотуризму, негативні аспекти впливу масового туризму на природу, поняття сталого розвитку рекреаційної екології та екотуризму, історію розвитку екотуризму в світі, розвиток екологічного туризму в заповідниках і національних природних парках; вмінь складати та обґрунтовувати алгоритм розробки та організації екологічної стежки, розрізняти різні види екологічного туризму, аналізувати прямий і непрямий вплив туризму на природні комплекси, розробляти шляхи раціонального використання екотуристичного продукту, аналізувати суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму; навичок розробляти геомаркетинг екологічного туризму регіону, різні види екологічних стежок, проведення оцінки прямого і непрямого впливу туризму на природні комплекси. 

Ключові слова: рекреаційна екологія, екологічний туризм, екологічна стежка, геомаркетинг, оцінка рекреаційного навантаження