Викладач:  Чеболда Ігор Юрійович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія

Мета:

Ключові слова: