Викладач:  Чеболда Ігор Юрійович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач: Барна Ірина Миколаївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія.

У курсі розглядаються питання сутності екологічної експертизи як превентивного механізму в галузі забезпечення екологічної безпеки, а також особливості процедури різних форм екологічної експертизи в Україні.  

Ключові слова: екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє середовище, висновок державної екологічної експертизи, державна екологічна експертиза, громадська екологічна експертиза, громадські слухання.