Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 4 курсу спеціальності "Екологія". У курсі розглядаються питання сутності екологічної експертизи як превентивного механізму в галузі забезпечення екологічної безпеки, а також особливості процедури різних форм екологічної експертизи в Україні.  

Ключові слова: екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє середовище, висновок державної екологічної експертизи, державна екологічна експертиза, громадська екологічна експертиза, громадські слухання.