Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання спеціальності (інформатика-математика).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи функціонування мережних систем, методи передавання даних у комп’ютерних мережах, програмні засоби для організації та діагностування локальних та складених мереж. У програмі цього курсу відображено такі основні поняття сучасної інформатики: розподілені системи, принципи передавання даних, поняття про багаторівневі моделі, технології та мережні протоколи

Ключові слова: комп'ютерні мережі, технологія, протокол, модель ISO, Інтернет.