Викладач: Чорна Ірина Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/326-alfavitnyi-filtr/tc/2866-chorna-iryna-mykhailivna

Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки

вибіркова дисципліна фахової підготовки

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальність 053 Психологія

3 кредити ECTS

4 семестр 

Анотація дисципліни:

       Мета: навчити створювати адекватні умови для розвитку позитивних сторін індивідуальності дитини; здійснювати психодіагностику та психокорекцію негативних проявів у характері та поведінці підлітка із девіантною поведінкою за допомогою консультування; психотехнік; тренінгів, психокорекційних бесід; створювати модель підтримки,  спрямовану профілактику, діагностику, психокорекцію; методиці профілактики девіантної поведінки; розробляти методику роботи з підлітком із девіантною поведінкою.

Ключові слова: девіації, деліквентність, відхилення, профілактика, психокорекція.