Електронний курс "Основи технологій виробництва" призначений для вивчення дисципліни студентами 3-го курсу підготовки бакалаврів спеціальності “Географія”.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з технологіями основних виробництв та показати вплив технологій, техніко-економічних показників і науково-технічного прогресу на розміщення і територіальну організацію виробництва. Висвітлення значимості економічних показників виробництва від науково-технічного рівня технологій, параметрів технологічних процесів і раціонального вибору сировини, а також вивчення загальних техніко-економічних закономірностей технологічних систем виробництва в ринкових умовах, інтенсивних форм їх розвитку.

Ключові слова: Господарство (економіка) країни, його структура та показники розвитку. Техніко-економічні та технологічні особливості розвиту основних промислових комплексів: паливно-енергетичного, металургійного, машинобудівного, хімічного та інших. Технологічні особливості розвитку основних галузей сільського господарства та транспорту.