Навчальна дисципліна "Психологія мотивації"  призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 053 Психологія.

Мета курсу полягає у дослідженні теоретичних та методологічних засад мотиву та мотивації у вітчизняній та зарубіжній психології, визначенні основних закономірностей формування мотиваційної сфери людини в онтогенез, в ознайомленні з експериментальними  методами та методиками її дослідження.

Ключові слова: мотив, мотивація, мотивування, мотиваційна сфера, спрямованість особистості.