Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковец ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІ курсу магістратури спеціальності "Психологія" (вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки).

Мета курсу: розгляд особливостей історичного розвитку поняття «маніпуляція»; специфіки маніпуляцій, зовнішніх та внутрішніх причин їх використання; основних видів маніпуляцій, особливостей їх використання та сфер застосування; оволодіння ефективними методами протидії маніпулятивним впливам.

 Ключові слова: маніпулювання, маніпулювання свідомістю, суб'єкти маніпулювання, об'єкти маніпулювання, мішені маніпулятивного впливу, маніпулятивні технології, інформаційно-маніпулятивний вплив, політичне маніпулювання, протидія маніпулятивному впливу, захист від маніпулятивного впливу.