Викладач: Главацька Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка).

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» є вивчення законів, закономірностей, принципів та методів менеджменту соціальної роботи та основних теоретичних моделей менеджменту персоналу; ролі соціальної політики у функціонуванні менеджменту соціальної роботи; особливостей діяльності менеджерів соціальної роботи.

Ключові слова: менеджмент, управління, менеджмент соціальної роботи, менеджер соціальної роботи, соціальна організація.