Викладач:  Царик Любомир Петрович - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу (2 семестр) першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

Основна мета дисципліни ознайомлення студентів з вимогами до організації навчального процесу і науково-дослідної роботи у виші, навчальними планами та освітніми програмами підготовки бакалавра екології, поняттєво-термінологічною системою науки про довкілля, концепцією екологічної освіти в Україні.

Ключові слова: екологія, навчальний процес, науково-дослідна робота, поняттєво-термінологічна система, концепція екологічної освіти