Викладач: Лісова Наталія Олегівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка

 Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія.

Мета:  У курсі розглядаються основи цитології, генетики,еволюційного вчення, ботаніки.

Ключові слова: клітина, спадковість, мінливість, еволюція, рослини.