Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Історія педагогічної думки" призначено для поглибленого вивчення історії педагогіки  студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності непедагогічних спеціальностей

Мета

Ключові слова