Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Ґендер у ЗМІ" призначено для  студентів 3 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  061 Журналістика факультету філології і журналістики.

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Ґендер у ЗМІ » є вивчення основ ґендерної теорії, усвідомлення її сутності, засадничих принципів, формування у студентів професійних умінь і навичок роботи з текстом з метою попередження сексизму та насилля; розпізнавання та пом’якшення ґендерних стереотипів.