Викладач:   Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія.


Мета: 

У курсі розглядаються процеси, що відбуваються в атмосфері і їх роль на формування станів погоди, взаємозв’язок між метеорологічними величинами та явищами, просторово-часову інтерпретацію метеорологічних величин, співвідношення чинників і процесів кліматоутворення у формуванні типів клімату.

Ключові слова: погода, клімат, сонячна радіація, радіаційний баланс, тепловий баланс, вологість повітря, атмосферний тиск, вітер, хмари, атмосферні опади тощо.