Електронний курс призначений для вивчення студентами першого освітнього ступеня (бакалавра) за галуззю знань 01 Освіта, спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціалізацією 014.07 Середня освіта (Географія), а також для студентів першого освітнього ступеня (бакалавра) за галуззю знань 10 Природничі науки,спеціальністю 101 Екологія.

У курсі розглядаються процеси, що відбуваються в атмосфері і їх роль на формування станів погоди, взаємозв’язок між метеорологічними величинами та явищами, просторово-часову інтерпретацію метеорологічних величин, співвідношення чинників і процесів кліматоутворення у формуванні типів клімату.


Ключові слова: погода, клімат, сонячна радіація, радіаційний баланс, тепловий баланс, вологість повітря, атмосферний тиск, вітер, хмари, атмосферні опади тощо.