Електронний курс "Геологія і ландшафтознавство" призначений для вивчення дисципліни студентами факультету мистецтв (спеціальність "Дизайн"). Ресурс містить конспекти лекцій, розроблені лабораторні заняття та завдання для самостійної роботи, тематику ІНДЗ.

Мета – ознайомлення з внутрішньою будовою Землі, речовинним складом земної кори, основними процесами внутрішньої і зовнішньої геодинаміки, рівнями диференціації географічної оболонки, методами і методикою ландшафтних і досліджень, особливостями антропогенних ландшафтів та проблемами естетики ландшафтів.

Ключові слова: мінерали, гірські породи, відслонення, метаморфізм, облицювальні камені, дорогоцінні камені, урочище, місцевість, ландшафт, ландшафтні парки.