Викладач:   Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.

Мета:

Вивчення та ознайомлення студентів із змістом і структурою сучасного світового господарства як складної всеохоплюючої системи, чинниками його формування, галузевою структурою та територіальною організацією, сучасними тенденціями й проблемами розвитку.

Ключові слова: міжнародні організації, транснаціональні корпорації, типологія країн світу, міжнародний поділ праці, первинний сектор економіки, вторинний сектор економіки, третинний сектор економіки.

Картинки по запросу "ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА малюнок"