Викладач:   Питуляк Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент доцент кафедри географії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія),  106 Географія.

Основна мета курсу вивчити фізико-географічні особливості материків Північної півкулі , з’ясувати закономірності та просторову диференціацію їх природних умов.  Вивчити  головні риси тектоніки, геології, клімату, внутрішніх вод, ґрунтового покриву, рослинності, природних зон, з’ясувати особливості їх формування та закономірності розвиттку; вивчити фізико-географічну диференціацію  та з’ясувати її чинники.

Ключові слова: фізико-географічні особливості, тектонічна будова, клімат, фізико-географічна диференціація, природні зони, фізико-географічні країни.