Курс призначений для студентів географів.

Основна мета курсу вивчити фізико-географічні особливості материків Північної півкулі , з’ясувати законоромірності та просторову диференціацію їх природних умов.  Вивчити  головні риси тектоніки, геології, клімату, внутрішніх вод, ґрунтового покриву, рослинності, природних зон, з’ясувати особливості їх формування та закономірності розподілу; вивчити фізико-географічну диференціацію  та з’ясувати її чинники.

Ключові слова: фізико-географічні особливості, тектонічна будова, клімат, фізико-географічна диференціація.