Викладач: Грод Інна Миколаївна  - кандидат фізико-математичних наук, доцент
Науковці ТНПУ: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2960-hrod-inna-mykolaivna

Електронний курс "Аналіз алгоритмів" призначений для бакалаврів спеціальності ІМ (Інформатика)

Курс передбачає вивчення алгоритмів  сортування, визначеня їхньої ефективності, оволодіння методами пошуку інформації, засвоєння понятійного апарату теорії графів та основних алгоритмів теорії графів, набуття практичних навичок розв’язання задач мережевого планування.

Ключові слова :  сортування, бінарний пошук, потік мінімальної вартості, звязність, планарність.