Курс гідрологія призначений для студентів географів та екологів.

Метою курсу “Гдрологія” є вивчення водних об’єктів земної кулі (Світового океану, рік, озер, підземних вод, льодовиків, боліт), процесів, які протікають в них, взаємодія водних об’єктів з географічним середовищем та значення їх в господарстві. Формування теоретичних  знань та практичних навичок майбутніх спеціалістів-географів в області використання, збереження та відновлення водних ресурсів та водних об’єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.

Ключові слова: гідрологія, водні обєкти, гідрологічні обєкти, водні ресурси, гідрологічні явища.