Викладач: Григорук Наталія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент;

Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2812-hryhoruk-nataliia-anatoliivna

Електронний курс призначено для бакалаврів

Мета: з’ясувати місце й роль слов’янських народів у світовій історії шляхом ознайомлення студентів з основним джерельним та сучасним історіографічним матеріалом, системне засвоєння ними фактичного матеріалу в його проблемно–хронологічному зв’язку та комплексне вивчення закономірностей їх політичного, соціально-економічного та культурного розвитку від кінця XVIII ст. до 1914 року та аналіз особливостей їх взаємин із неслов’янськими народами.

Ключові слова: історія, західні слов'яни, південні слов'яни, східні слов'яни.