Викладач: Гончаровська Галина Федорівна - кандидат психологічних наук, викладач  кафедри  психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу (2 семестр) другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта),  Психологія.

Мета курсу

Завданнями дисципліни є розширення знань майбутніх психологів щодо особливостей пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та особистості дітей різної категорії особливих потреб, а також оволодіння практичними навичками, необхідними для здійснення психологічного супроводу дітей з особливими потребами.

Ключові слова: психологічна допомога, моделі психологічної допомоги, психологічна корекція, психологічна підтримка, психологічний супровід, індивідуальний психологічний супровід емоційний розвиток, емоційні порушення, тифлописхологія,  логопсихологія, сурдопсихологія.