Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління) 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

Навчальна дисципліна «Основи психологічної корекції» призначена для студентів IІІ курсу спеціальності "Психологія" і містить як теоретичні так і практичні аспекти підготовки майбутніх психологів до здійснення психокорекційної роботи. Метою курсу є оволодіння студентами сучасними знаннями про моделі психокорекційної практики, особливостями складання корекційно-розвивальної програми. У програму включені теми, які розкривають проблематику організації психокорекційної роботи, корекції та розвитку пізнавальних психічних процесів, побудови корекційно-розвивальної роботи в різні вікові періоди, організацію психокорекційної роботи з вчителями та батьками.

Ключові слова: теоретичні моделі психокорекційної практики, види і методи психокорекції, індивідуальна психокорекція, групова психокорекція, корекційно-розвивальні заняття, динаміка та ефективність психокорекційного процесу.