Середньовічна і нова історія країн Азії та Африки

Формування знань про значення і внесок у світову історію середньовіччя і нового часу країн Азії та Африки; основні тенденції розвитку народів афро-азійського світу; найважливіші історичні події і факти, пов’язані з державами Азії та Африки; сприяти формуванню в студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-економічного життя країн Азії та Африки у середньовіччя і новий час. Формування вмінь: творчо використовувати теоретичні знання з історії при оцінці сучасних процесів, які відбуваються в країнах Азії та Африки; співставляти різні точки зору на минулу і сучасну історію держав афро-азійського простору, обґрунтовувати свою точку зору, брати участь у конференціях, дискусіях, «круглих столах» із проблем сходознавства; пов’язати історію країн Азії та Африки з історією України, всесвітньою історією.

Новітня історія країн Азії та Африки

Формування знань про теоретичні основи сучасних підходів до новітньої історії країн Азії та Африки, основну термінологію курсу і програмний фактичний матеріал в його послідовності; особливості розвитку сучасної державності ключових регіональних держав; вплив міжнародно-політичних, релігійних та інших чинників на процес історичного розвитку народів афро-азійського світу; зовнішньополітичні параметри провідних країн Азії та Африки; історію і перспективи відносин України з ключовими партнерами афро-азійського простору; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-економічного життя держав Азії та Африки. Формування вмінь: використовувати знання, отримані під час вивчення курсу, для аналізу сучасного стану країн регіону, їх політичного й економічного розвитку та перспектив їх подальшого впливу на тенденції світової політики; самостійно поповнювати свої знання новими надбаннями історичної думки стосовно до проблематики; аналітично опрацьовувати комплекс джерел і літератури з предмету; визначати основні проблемні вузли історичного розвитку держав Азії та Африки.