Електронний курс "Управлінське консультування" призначений для вивчення дисципліни  студентами 4 курсу спеціальності (психологія). Метою викладання навчальної дисципліни є формування готовності майбутніх фахівців у галузях психології та практичної психології до здійснення психологічного супроводу розвитку бізнесу, керівників та організацій; поглиблення теоретичних знань і вдосконалення практичних умінь і навичок, необхідних для ефективної діяльності у сфері управлінського консультування.


Ключові слова: управлінське консультування, коуч, коучінг, організаційна теорія, тайм менеджмент.