Викладач: Герц Наталія Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Конончук Олександр Борисович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова компонента циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014 Середня освіта (Природничі науки). 

Метою курсу є закріплення та поглиблення знань, отриманих під час вивчення теоретичного та практичного матеріалу в межах навчального курсу «Ґрунтознавство» про морфо-генетичні властивості ґрунтів, закономірностями поширення на прикладі особливостей географії ґрунтів Тернопільської області, з інструментарієм та методами відбору і підготовки взірців ґрунту для діагностики, агрохімічними методами дослідження їх основних властивостей для визначення рівня родючості, пропонування заходів захисту від деструктивних явищ і збереження ґрунтово-земельного потенціалу, ознайомлення із дослідженнями ґрунтів на прикладі роботи Тернопільської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»..

Ключові слова: ґрунтознавство, ґрунт, навчальна практика,   агрохімічні властивості.