Викладач: Альтгайм Любов Богданівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.


Мета

Туризм - галузь економіки, що включає у себе діяльність туристських організаторів, агентів і посередників. Тому важливою навчальною дисципліною при підготовці фахівців із спеціалізацією туристично-краєзнавча робота безумовно є «Туристичний менеджмент», який пропонується нами студентам спеціальності «Географія».

Головними завданнями менеджменту туризму є надати студентам знання і вміння для розв’язання ними таких завдань у сфері організації туристично-краєзнавчої роботи: існування туристичного підприємства на ринку, забезпечення рентабельності фірми на основі людських та матеріальних ресурсів, розв’язання проблем співробітників, створення нових ринків для фірми та забезпечення швидкого реагування на всі зміни у соціальній сфері ринку, глибокий аналіз діяльності туристичного підприємства із позицій споживача та ринку, доведення до співробітників конкретних завдань, надання їм можливості контролювати власну роботу, а також бачити, який внесок у загальний результат діяльності мала їхня праця.

Ключові слова: планування діяльності туристичних підприємств (зміст процесу планування, його методологічні основи, систематизація основних видів планування діяльності туристичних підприємств, виробничий та фінансовий плани діяльності підприємства, бізнес-план як кінцевий продукт планування; організація у туристичній індустрії (формальні і неформальні організації), менеджмент підприємства туристичної індустрії, менеджмент персоналу туристичної індустрії, мотиваційні основи організації діяльності; контроль в управлінні сферами туризму (особливості туризму як об’єкту управління, системи і структури управління, стиль керівництва туристичною фірмою, ефективність менеджменту у туризмі).