Викладач: Любов Богданівна Альтгайм, кандидат географічних наук, доцент  кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2850-althaim-liubov-bohdanivna

Електронний курс призначено для студентів

Мета

Ключові слова