Викладач:  Андрій Васильович Кузишин - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму, декан географічного факультету. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

101 Екологія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 103 Науки про Землю (Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування), 106 Географія.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 103 Науки про Землю (Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування), 106 Географія.

Мета:

Ключові слова: